UCS De Rode Loper
Utrechtse schaakclub sinds 25 november 1930

Speellocatie: Denksportcentrum Dijckzigt
Boorstraat 107, 3513 SE, Utrecht
Tel: 030-8881550
Bekijk onze online activiteiten

Clubavond
De clubavond is op woensdag. De zaal gaat open om zeven uur. Om kwart voor acht beginnen de partijen, en die duren tot ca. kwart over elf. De bar is door de Coronamaatregelen de hele avond gesloten.
Kennis maken? Doe zonder verplichting een paar keer mee, zo proef je het beste de sfeer binnen onze schaakclub!
Snelle informatie
Agenda

Laatste nieuws

  Weer fysieke clubavonden
  24 november 2020, door: Henk van Lingen

  Komende woensdag kan er weer fysiek geschaakt worden. Zoals begin november al geschetst zouden de extra maatregelen na twee weken automatisch vervallen, waarmee we weer in het stramien van de weken ervoor terugkomen. Dat wil zeggen: aanmelden voor de interne via de website, maximaal 15 borden, en de bar is gesloten. De aanmelding staat weer open via de aanmeldpagina

  Met het oog op deze openstelling, was afgelopen woensdag zoals ook eerder aangegeven de slotronde van de Thuiszigt Cup oktober/november.
  Lees verder
  Digitale activiteiten op een rijtje
  8 november 2020, door: Pieter Bakker

  Om de steeds diverser wordende digitale activiteiten van De Rode Loper een beetje overzichtelijk te houden, is een samenvattingspagina over het online schaken geplaatst onder het linker menu Actueel. Op deze pagina alle digitale schaak-activiteiten die open staan voor onze leden, voorzien van links.
  Lees verder

  Thuiszigt Cup weer op de woensdagavond
  4 november 2020, door: Rene, Marcel, Roman, Hendrik en Arend

  Zoals eerder vandaag gecommuniceerd gaat onze club fysiek een paar weken dicht. Dat brengt de vraag met zich mee hoe om te gaan met onze Online Thuiszigt Cup, waarmee we op maandagen weer waren begonnen. Bijkomend aspect in die vraag is het gegeven dat Stibus (het samenwerkingsverband van Utrechtse schaakclubs) komende week sowieso al wilde beginnen met gezamenlijke online toernooitjes op maandagavond op Lichess.

  Virtuele Clubavond op woensdag
  Een en ander heeft de Thuiszigt Cup organisatie ertoe gebracht de resterende avonden van de huidige cyclus naar de woensdag te verplaatsen. Dat betekent dat er vanavond, en op woensdag 11 en 18 november vanaf 20.00 uur een online clubtoernooi zal zijn. Tempo wederom 5+3, 8 ronden zwitsers. De cyclus oktober-november zal dan 7 avonden kennen, waarvan de beste 5 tellen voor het klassement. Hier de link voor vanavond.
  Lees verder

  Rode Loper in lockdown t/m 18 november
  4 november 2020, door: Henk van Lingen

  Het bestuur is na de persconferentie van het kabinet gisteravond, vanochtend tot het besluit gekomen dat het beter is de clubavond tot en met 18 november te schrappen.

  Op het moment van schrijven blijkt nog nergens uit de overheidsinformatie dat de situatie voor ons regeltechnisch veranderd is, al nam de premier gisteren wel de term 'verenigingsgebouwen' in de mond. Er mag nog steeds in groepjes van 2 met maximaal 30 personen in een ruimte gesport worden. Denksportcentrum Dijckzigt is nog bezig met een check bij de gemeente, uitkomst nog onbekend.

  Toch zijn wij van mening dat fysiek verder schaken nu niet redelijkerwijs is vol te houden.
  Lees verder

  Naast digitale clubavond ook teambattles op Lichess
  23 oktober 2020, door: Pieter Bakker

  Naast de fysieke clubavond op woensdag en het digitale clubavond op maandag, gaan we ook mee doen aan de wekelijkse Team Battles tussen Nederlandse clubs via Lichess.

  Deze Team Battles zijn op zondagavond tussen 20.00u en 22.00u. Ze werden tijdens de lockdown in het voorjaar gehouden, en er gingen toen steeds meer clubs mee doen. Inmiddels zijn ze in oktober opnieuw opgestart.

  Er zijn diverse klasses, en wij starten in de laagste, net als onze huisvrienden van OZU.
  Lees verder

  Rapid toernooi geannuleerd
  23 oktober 2020, door: Pieter Bakker

  Gezien de huidige omstandigheden zien we geen kans om dit jaar veilig en binnen de regels ons jaarlijkse rapidtoernooi te organiseren op een manier die recht doet aan het toernooi. Dat is extra pijnlijk, omdat we juist dit jaar een feestelijk jubuleumtoernooi op de planning hadden staan.
  Onder betere omstandigheden gaan we dat natuurlijk alsnog organiseren, maar deze herfst gaat het toernooi jammer genoeg niet door.
  Lees verder

  Fysieke clubavond op woensdag gaat door
  19 oktober 2020, door: Henk van Lingen

  [dit is een iets ingekorte versie van een mail aan onze leden]

  Zoals vorige week geschetst, zou het bestuur nog een nader besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de fysieke clubavond. Afgelopen woensdag waren de nieuwe kabinetsmaatregelen formeel nog niet van kracht en was ook nog niet duidelijk wat de precieze consequenties zijn voor het schaken. Inmiddels hebben wij een stevige online vergadering gehad, en het besluit genomen dat de fysieke clubavond doorgang kan vinden. Dat was geen gemakkelijk besluit.

  Regelgeving
  Na afgelopen woensdag hebben wij geinventariseerd wat de regelgeving betekent voor onze situatie.
  Lees verder

  Vanavond (nog) gewoon clubavond in onze zaal
  14 oktober 2020, door: Henk van Lingen

  Na de persconferentie van het kabinet van 13 oktober ligt er wederom de vraag of we fysiek kunnen blijven schaken op woensdagavond. De landelijke voorschriften lijken dat niet te verbieden. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, maar de interne werd eerder geduid als 'training'. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. Denksportcentrum Dijckzigt meldt na overleg met de gemeente dat de zaal na vanavond 22u gewoon openblijft voor gebruik, maar zonder bar.
  Lees verder

  Extra Online clubavond op maandag
  12 oktober 2020, door: Henk van Lingen

  Met het stijgen van de coronacijfers en de maatregelen die op de clubavond zijn genomen om het schaken mogelijk te houden, is er weer vraag gerezen naar online toernooitjes met clubgenoten. Niet iedereen kan of wil momenteel mee doen aan de interne competitie, en er zijn ook spelers die graag beiden doen. Daarom gaan we weer online toernooien houden, maar zolang de club open is doen we dat op maandagavond vanaf 20.00 uur.
  Lees verder

  Nico van Harten 70 jaar lid UCS De Rode Loper
  7 oktober 2020, door: Henk van Lingen

  Onderstaand artikel verscheen deze week in licht ingekorte versie in het Utrechts Stadsblad.
  Het was 1 september 1950 toen de 15 jarige Nico van Harten zich meldde bij de Utrechtse schaakclub UCS. Deze club heet inmiddels UCS De Rode Loper en bestaat dit najaar 90 jaar. Nico is nog altijd lid, inmiddels al 70 jaar lang. Vrij bijzonder.

  UCS De Rode Loper is tegenwoordig de oudste nog bestaande schaakvereniging van Utrecht, en speelt in Denksportcentrum Dijckzigt aan de Boorstraat. De vereniging werd opgericht in 1930. Groots uitpakken voor dit lustrum lijkt er met de huidige situatie door de coronacrisis niet in te zitten. Er wordt nog wel fysiek geschaakt, maar met afstandsregels. Lustrumtoernooien met meer dan 50 spelers zijn al helemaal lastig.

  Maar een lidmaatschap van 70 jaar mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
  Lees verder

  Continuering clubavond, met enige aandachtspunten
  6 oktober 2020, door: Henk van Lingen

  Beste leden,

  Na de gewijzigde situatie in de horeca afgelopen week, is er nog aanvullende duiding geweest vanuit de gemeente richting Dijckzigt. En vervolgens heeft Dijckzigt ons de situatie kenbaar gemaakt en aangegeven hoe er in onze zaal vanaf heden mee om wordt gegaan. Het goede nieuws is dat we ook de komende weken de schaakactiviteiten voort mogen zetten van de gemeente, tot na 22.00 uur. Minder leuk is dat de bar (die wel weer gewoon alcohol zal schenken) om 22.00 volledig sluit.

  Concreet gelden de volgende voorwaarden:
  • Deelnemers (maximaal 30) melden zich van tevoren aan met het bekende aanmeldformulier, zodat geregistreerd is wie er in de zaal is geweest. Mensen met klachten blijven thuis. (al staande praktijk)
  • Vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer in de zaal.
  • Er mag alcohol worden geschonken, maar om 22.00 uur sluit de bar. Dit betekent 21.30 uur laatste ronde en uiterlijk 22.00 uur zijn alle kopjes, glazen en flessen opgeruimd.
  • Het schaken mag na 22.00 uur gewoon doorgaan; na de laatste partij (inclusief analyse) gaat de zaal dicht.
  • Er zijn alleen zitplaatsen; er wordt zo min mogelijk rondgelopen en in het geheel niet boven en rond borden gehangen of bij de bar gestaan. Iedereen houdt 1,5 m afstand.

  Lees verder
  Komende 3 weken aangepaste clubavond
  28 september 2020, door: Henk van Lingen

  Beste leden,

  De persconferentie van het kabinet van 28 september j.l. zal jullie niet ontgaan zijn. Even leek het er op dat wij onze schaakactiviteiten moesten opschorten, maar overleg door Denksportcentrum Dijckzigt met gemeente Utrecht heeft ruimte gebracht.

  De gemeente geeft aan dat wij gewoon onze primaire activiteit mogen uitoefenen (schaken dus), maar dat er geen alcohol geschonken mag worden na 22.00. De maximaal 30 personen maatregel geldt uiteraard wel gewoon.
  Dijckzigt heeft daarop besloten dat we gewoon de clubavond kunnen organiseren,
  Lees verder

  Eerste beleeft bange momenten in Driebergen, maar wint wel
  23 september 2020, door: Marcel Scholten

  Het eerste SOS-team van ons was afgelopen donderdag licht favoriet tegen Doorn-Driebergen. Hans (1) en Marcel (1/2) zorgden voor een goede start op de borden 3 en 4 waarvan we vooraf vreesden dat de opgave daar het zwaarst zou zijn. Chris(1/2) en Eric (1) maakten er later 3-1 van en dat bleef zo tot de tijdnoodsfase. Henk verloor, terwijl de klokken bleven wegtikken. Lisanne verloor ook, en ineens leek alles niet zo zeker meer. Invaller Daniel zette ons echter weer op het goede spoor en ook clubkampioen Jan stond goed.
  Lees verder
  Jan Prins voor de 18de keer de beste
  4 september 2020, door: Pieter Bakker

  In het geraas van de Coronapandemie is het een beetje ondergesneeuwd, maar afgelopen seizoen wist Jan Prins (op de foto in het midden) voor de 18de keer de kampioensbeker te pakken. Ondanks dat het seizoen in maart voortijdig afgebroken moest worden, was Jan toen al zo ver uitgelopen, dat de beslissing voor het bestuur eenvoudig was. Jan, gefeliciteerd!
  Lees verder

  Online inschrijfformulier geopend
  29 augustus 2020, door: Pieter Bakker

  De inschrijving voor de interne staat open. Via het formulier op de aanmeldpagina kun je aangeven dat je de komende clubavond meespeelt.
  Afmelden kan vooralsnog alleen per email. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, meldt dat dan direct, zodat je geen clubgenoot dupeert.

  Aan de hand van de aanmeldlijst wordt voor aanvang van de clubavond al de indeling gemaakt en gekoppeld aan een bordnummer, zodat je bij binnenkomst direct aan je bord kunt gaan zitten. Op deze manier hebben we een voor iedereen zo veilig mogelijke clubavond,
  Lees verder
  Coronaprotocol Dijckzigt gepubliceerd
  25 augustus 2020, door: Pieter Bakker

  Met de start van het nieuwe seizoen in zicht heeft Denksportcentrum Dijckzigt een protocol gepubliceerd om veilig schaken in Coronatijd mogelijk te maken. Het protocol is opgenomen op onze Coronapagina, waarop is toegelicht hoe onze vereniging omgaat met de beperkingen die de anderhalvemeter-samenleving met zich mee brengt.

  De regels in het kort
  • Bij corona gerelateerde klachten: blijf thuis! De organisatie kan u vragen stellen over uw gezondheid.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Er is binnen plek voor maximaal 36 deelnemers.
  • Iedere deelnemer heeft een vaste zitplaats. Loop zo min mogelijk rond om naar andere partijen te kijken.
  • Deelname kan alleen op basis van aanmelding vooraf.
  • Voor en na de partij geen handen schudden.

  Lees verder

  Hot-Spirit vanaf nu in Denksportcentrum Dijckzigt
  23 augustus 2020, door: Pieter Bakker

  Al sinds jaar en dag organiseert oud-lid Pascal Boittin eens in de maand op vrijdag een ontspannen snelschaaktoernooi in het buurthuis bij hem in de buurt. Vanaf 4 september verhuist dit snelschaaktoernooi naar ons welbekende denksportcentrum Dijckzigt.
  Er wordt gespeeld in ontspannen sfeer met muziek (neem je eigen cd mee) op de achtergrond.
  De zaal is open vanaf 19:45 uur en het toernooi start om 20 uur. Doorgaans is er een leuke mix van sterke en minder sterke spelers aanwezig,
  Lees verder

  Moiriaan Max Valkenburg blijft Stijn Voorhoeve net voor in de ZAK
  20 augustus 2020, door: Pieter Bakker

  In een zinderende finaleronde waarin de ene na de andere kanshebber struikelde, hield Moiriaan Max Valkenburg (foto) het hoofd koel en zo mocht hij met het unieke Wisselpaard op de foto. Met zijn TPR van 1876 is dat meer dan verdiend.

  In de slotronde werd nauwkeurig gekeken naar de indeling van de kanshebbers, teneinde de kansen fair te houden. De meesten werden iets omhoog ingedeeld, na analyse van hun vermoedelijke sterkte. Zo ook Max, die De Grob (een obscure opening) van zijn 160 elopunten sterkere tegenstander versloeg.
  Lees verder

Utrechtse clubs op Twitter


© UCS de Rode Loper